Verantwoord recyclen voor uw organisatie

Welkom op de website van Stichting Witgoed. Bent u een producent of importeur die een huishoudapparaat als eerste op de Nederlandse markt brengt? Dan bent u wettelijk verplicht afgedankte apparaten in te zamelen en te recyclen volgens de wettelijk vereiste kwaliteitsnormen. De zogenaamde regeling voor Producentenverantwoordelijkheid. 
Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs verantwoordelijk zijn voor de afvalfase van de producten, stoffen of mengsels die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

Stichting Witgoed helpt u hierbij. Als deelnemer van de stichting weet u zeker dat afgedankte apparaten op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled, tegen zo laag mogelijke kosten. Stichting Witgoed handelt zonder winstoogmerk.

Meer over Stichting Witgoed

Dit is wat Stichting Witgoed voor u doet

Stichting Witgoed behartigt de belangen van ruim 400 deelnemers. Zo bespreekt de stichting belangrijke thema’s op het gebied van producentenverantwoordelijkheid in relatie tot recycling en hergebruik met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG). Denk daarbij aan het voorkomen dat afgedankte apparaten in het zogenaamde grijze circuit terechtkomen door het invoeren en handhaven van de nodige wet- en regelgeving, zoals een afgifte- en registratieplicht voor elektrische apparaten. Producenten zijn door de wet verantwoordelijk voor de afvalfase van hun producten, echter deze verantwoordelijkheid kan alleen tot een gewenst eindresultaat leiden als ook andere partijen in de keten doen en laten wat nodig is. Naast de Stichting Witgoed hebben de overheden, de retailer en de consument de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat in Nederland zoveel mogelijk elektrische apparaten worden ingezameld, geregistreerd en gerecycled. Naast een economisch te behalen voordeel, is recycling essentieel om het milieu te sparen.

10.000 inzamelpunten
10.000 inzamelpunten

Groot en fijnmazig inzamelnetwerk borgt inzamelen apparaten in heel Nederland, ook buiten de Randstad. 

sterke lobby
Een sterke lobby

Met ruim 400 leden een belangrijke gesprekspartner van de Nederlandse overheid.

65% inzamelen
65% inzamelen vanaf 2019

Met Plan van Aanpak samen minimaal 65% afgedankte apparaten inzamelen per jaar.

 

verantwoord ontzorgen
Verantwoord ontzorgen

Alles wordt voor u geregeld, van administratie tot aan effectief inzamelen en recyclen. Zonder winstoogmerk.

stichting witgoed

Sluit u aan bij Stichting Witgoed

Wilt u uw verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot recyclen overdragen en uitbesteden aan Stichting Witgoed? Word dan nu deelnemer en meld u aan in slechts twee eenvoudige stappen: vul drie korte multiple choice-vragen en uw bedrijfsnaam in en vervolgens wordt uw bedrijf geregistreerd. 

De aanmelding verloopt via 'Wecycle', de organisatie die de inzameling en recycling uitvoert voor Stichting Witgoed. Na uw aanmelding zorgt Stichting Witgoed ervoor dat u volledig wordt ontzorgd en dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Houd er rekening mee dat de registratie alleen geldt voor bedrijven die elektrische apparaten produceren en importeren op de Nederlandse markt. 

Wilt u meer weten over de deelnemersvoorwaarden? U kunt deze aanvragen via contact@stichtingwitgoed.nl

Aanmelden

Actueel

Nationaal (W)EEE Register
22.09.2020

Inzamelpercentage e-waste 2019 bevestigt noodzaak oprichting Stichting OPEN

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft de inzamelresultaten over 2019 van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) openbaar gemaakt. Het gerealiseerde inzamelpercentage in 2019 lag met 48 procent iets lager dan in 2018 en bevestigt de noodzaak van de oprichting van Stichting OPEN.

stichting open nieuws stichting witgoed
15.09.2020

Ministerie geeft positief ontwerpbesluit AVV af aan Stichting OPEN

Vandaag heeft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een ontwerpbesluit afgegeven voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan Stichting OPEN. Een belangrijke stap in de circulaire ambities van de e-wastesector!

The Global E-waste Monitor 2020
06.07.2020

We gooien steeds meer elektronisch afval weg

In 2019 werd wereldwijd 53,6 miljoen ton elektronica weggegooid - vergelijkbaar met het gewicht van 350 cruiseschepen. Dat is 21 procent meer dan vijf jaar geleden, en die groei dreigt te verdubbelen, waarschuwen de Verenigde Naties.