algemeen overleg circulaire economie

Algemeen overleg Circulaire Economie uitgesteld.

Het algemeen overleg is vanwege een 'geringe agenda' verplaatst van 4 september naar begin oktober. 

Het uitstel kwam van 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk. Er zouden te weinig op de agenda staan om begin september te behandelen. De fracties van de VVD, PVV, D66, SP, ChristenUnie en SGP hebben via een e-mailprocedure met dit uitstel ingestemd. Op de agenda stonden onder meer de voortgang van het maatschappelijk verantwoord inkopen, de eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (Lap3) en het tussenrapport 'Grondstof of afval' van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. 

Het is vooral opmerkelijk dat zeven fracties ermee instemmen dat de agenda te gering is en daarmee het algemeen overleg Circulair Economie uitstellen tot oktober. Het ziet er naar uit dat er namelijk al genoeg te bespreken is tijdens dit overleg. Zoals de invoering van importheffing op brandbaar buitenlands afval en de problematiek van AEB in Amsterdam. Echter kunnen deze onderwerpen ook in andere colleges besproken worden. De nieuwe datum van het algemeen overleg Circulaire Economie is nog niet bekend. 

Besluit tot uitstel AO Circulaire Economie

Besluitenlijst.pdf