bde wil borg op batterijen

BDE wil verplichte borg op lithiumbatterijen

De Duitse brancheorganisatie BDE wil met een verplichte borg op lithiumbatterijen ervoor zorgen dat het brandrisico in vuilniswagens effectiever wordt bestrijdt. 

In Duitsland gaat er volgens voorzitter Peter Kurth van de Duitse vereniging van afvalverwerkers nu geen week voorbij zonder dat er brand ontstaat in een vuilniswagen of afvalsorteerfaciliteit. Volgens Peter gaat het fout bij de verwijdering van de lithiumbatterijen. Deze worden onjuist verwijderd en in de afvalbak weggegooid. Door een borg aan de lithiumbatterijen toe te kennen, kunnen we een professionele verwerking van de verwijdering realiseren. Het tweede belangrijke punt is dat consumenten moeten worden geïnformeerd over de gevaren van het onjuist gebruiken van lithiumbatterijen. Volgens Kurth is dit een plicht van de producenten; "informeren over de juiste omgang met apparaten en accu's valt onder de producentenverantwoordelijkheid." Ook geeft hij aan dat de inzameling van gebruikte batterijen moet worden verbeterd. "Het moet bij de ontvangstpunten duidelijk zijn hoe ze met de batterijen om moeten gaan. Dit vereist een betere opleiding van het personeel op recyclingterreinen."