De cruciale rol kwaliteit afval ligt bij de ontdoener

Naast dat de ontdoener een cruciale rol speelt bij de kwaliteit van het afval, is de afvalinzamelaar degene die er op toe ziet dat wat er wordt aangeleverd ook daadwerkelijk voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt met de afvalverwerkers. Dit geeft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan.  

Van Veldhoven

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten die bij de afvalverwerkers wordt aangeleverd, ligt in eerste plaats bij de ontdoener. 

afvalberg elektrische apparaten stichting witgoed

Acceptatie- en verwerkingsbeleid

De afspraken met de afvalverwerkers gaan over welke kwaliteit van de geschieden deelstromen geaccepteerd wordt, passend binnen het acceptatie- en verwerkingsbeleid zoals bepaald bij de vergunningverlening. Vervolgens is het aan de afvalverwerker om aan de afspraken uit de vergunningsverlening te voldoen. Om risico's van het verwerkingsproces te beheersen moet een bedrijf dat zich bezighoudt met afvalbeheer, beschrijven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd. Ook moeten ze omschrijven welke afvalstoffen op welke manier verwerkt worden binnen het bedrijf. Op basis van dit beleid kan een afvalverwerker bepaald aangeleverd materiaal weigeren. Volgens staatssecretaris van Veldhoven dient de afname van de hoeveelheid de te verbanden restafval en de toename van gescheiden deelstromen hand in hand te gaan met een goede kwaliteit van het verkregen gescheiden materiaal. Als deze kwaliteitseisen niet geborgen worden lukt het volgens van Veldhoven niet een hoogwaardige recycling te realiseren en daarbij worden er dan ook geen stappen gemaakt richting een circulaire economie. 

afvalberg elektrische apparaten stichting witgoed

Producentenverantwoordelijkheid

Van Veldhoven geeft aan dat ze samen met belanghebbenden binnen het Uitvoeringsprogramma Vang-HHA zowel werken aan de hoeveelheid afval als de kwaliteit van het afval. Ook geeft van Veldhoven aan dat er extra acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, waaronder bijvoorbeeld de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid naar problematische productstromen als matrassen en textiel. Door de toepassing van deze verantwoordelijkheid zal er meer inzameling en recycling en minder afvalproductie worden gerealiseerd.