mrf en producenten wecycle

MRF en producenten geven impuls aan inzameling e-waste

Een aantal producentenorganisaties en de Metaal Recycling Federatie (MRF) hebben een stimuleringsregeling afgesproken. Deze moet leiden tot een hogere inzameling van Afgedankte en Elektronische Apparaten (AEEA). De kern van de stimuleringsregeling is dat metaalrecyclers extra inspanningen verrichten om meer e-waste te sorteren naar vier categorieën en gescheiden aan te leveren bij een gecertificeerde collega. Als zij dit doen, ontvangen ze een vergoeding van 50 euro per ton voor in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA naast de eventuele schrootwaarde. De regeling loopt van 1 september 2019 tot 1 september 2020. 

Wecycle nieuwsbericht stichting witgoed

Bij de regeling zijn de volgende producentenorganisaties betrokken: de bij NVMP/Wecycle aangesloten productstichtingen FIAR CE, ICT Milieu, LightRec, SMR, SVEG en Witgoed. Daarnaast ook stichting Recycling Technologische Apparatuur en WEEE Nederland. 

De regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) schrijft voor dat Nederland in 2019 65% van alle op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld. In 2018 behaalde Nederland een inzamelresultaat van 49%.