verantwoord verwerken e-waste stichting witgoed

Verantwoord verwerken e-waste

Vandaag de dag zijn er veel metaalbedrijven die afgedankte elektrische en elektronische apparaten verwerken. Veel van deze apparaten worden tot op heden niet op de juiste manier gesorteerd en verwerkt, waardoor recycling-doelstellingen niet worden behaald. Stichting Witgoed gaat hier verandering in brengen. Wij willen deze elektronische apparaten op een verantwoorde manier laten sorteren en afvoeren om de recycling-doelstellingen wel te behalen. Hiervoor is de MRF-deal in het leven geroepen.

plan van aanpak stichting witgoed

Plan van Aanpak 65%

De MRF-deal valt onder het algemene Plan van Aanpak 65%. Dit is een deal waarbij de Metaalrecycling Federatie een stimuleringspremie voor iedere ton e-waste aanbiedt aan aangesloten bedrijven, wanneer deze bedrijven de ingezamelde e-waste verantwoord afvoeren via het inzamelnetwerk van Wecycle. Het laten verwerken van de e-waste gebeurt door Weeelabex gecertificeerde verwerkers. Wij verwachten dat de MRF-deal een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van het doel om minimaal 65% van alle e-waste in te zamelen.

lekstroom e-waste structureel dichten stichting witgoed

Lekstroom structureel dichten

Bovenstaande afspraken gelden in eerste instantie voor 1 jaar (vanaf 1 juli 2019), om te kijken wat voor effect dit teweeg brengt. Na afloop van deze termijn zullen de resultaten worden geëvalueerd. Om de lekstroom van e-waste structureel te dichten stellen we aan de overheid de voorwaarde dat er een afgifteplicht wordt ingevoerd. Wegens het juridische en het politieke traject zal deze afgifteplicht niet voor 2021 kunnen worden ingevoerd, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al gaande.