Veelgestelde vragen (FAQ)

Heeft u een vraag over de aanmeldprocedure of wilt u meer informatie over bepaalde onderwerpen? De meest gestelde vragen zijn verzameld op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op via het contactformulier. 

  Icon member

  Deelnemers

 • Sinds 15 augustus 2018 is de wet met betrekking tot de Regeling Afgedankte Elektrische Apparatuur gewijzigd (Regeling AEEA). Dit kan effect hebben op het rapporteren van uw elektrische apparaten. Er zijn drie wijzigingen van toepassing:
  - Nieuwe producten komen onder de regeling te vallen
  - Producten worden opnieuw gecategoriseerd en krijgen een nieuwe indeling.
  - Nieuwe uitzonderingen zijn van kracht.

  Een volledige uitleg over de wetswijziging is te vinden op de site van WeCycle.

 • De overheid heeft een leeswijzer gemaakt, zodat u gemakkelijk kan bepalen of u onder de Regeling Afgedankt Elektrische en Elektronische Apparatuur valt. 

  Mocht u toch twijfelen, neem dan contact met ons op. contact@stichtingwitgoed.nl

 • U kunt zich aanmelden bij Stichting Witgoed, via de website van Wecycle. Wecycle is de non-profit organisatie die alle operationele taken uitvoert voor de stichting. Door u aan te melden bij de Stichting Witgoed, kiest u voor een betrouwbare partner en voldoet u effectief en kostenefficiënt aan uw wettelijke verplichtingen. Meld u aan via onderstaande button. U wordt dan naar het aanmeldformulier op de website van Wecycle gebracht.

  Aanmelden

 • WEEE Europe is gevestigd in Duitsland en is een joint venture van verschillende Europese collectieven, waaronder Wecycle. WEEE Europe levert verschillende diensten zoals:

  • Contracten regelen met verschillende Europese inzamelsystemen.
  • Het online portaal waarin gecentraliseerd de rapportage voor heel Europa kan worden gedaan.

  Meer informatie over WEEE Europe? Bezoek dan hun website: weee-europe.com

 • Stichting Witgoed is als productstichting aangesloten bij de Vereniging NVMP, een collectief van zes verschillende productstichtingen. De NVMP behartigt de collectieve belangen van alle producenten die aangesloten zijn bij één van de productstichtingen en is woordvoerder in gesprekken met de overheid.

  Wecycle voert in opdracht van de NVMP, namens de verschillende productstichtingen, alle inzamelingen, sortering en recycling uit van het e-waste. 

 • Via het contactformulier op de contactpagina kunt u uw vraag stellen.

 • Icon member

  Producenten

 • Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur, auto’s, batterijen en accu’s, autobanden of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product), zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit valt onder het principe van producentenverantwoordelijkheid. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.

  Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen. Daarnaast moeten zij jaarlijks een verslag indienen over de resultaten van het voorgaande jaar. Mededelingen, meldingen en de jaarlijkse verslagen beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) wordt een natuurlijke rechtspersoon aangemerkt als ‘producent’ als deze...

  • Is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektronische apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt;
  • is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in onderdeel 1º, op het apparaat zichtbaar is;
  • is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel brengt, of;
  • via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland.
 • De Producent moet zorg dragen voor een minimaal percentage dat namens hem wordt ingezameld, naar rato wat door hem op de markt wordt gebracht. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid. Vanaf 2019 is dit jaarlijks minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, of minimaal 85% van de door hem in het betreffende jaar in Nederland geproduceerde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt.
   
  Inzameling, verwerking inclusief financiering van alle soorten e-waste (inclusief garantiegoederen en restvoorraden) volgens verplichte normen. Ook moet de inzameling en vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodanig gebeuren dat verwerking optimaal kan gebeuren.Er is een registratie- en rapportageplicht:

  • Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie moet aangegeven worden hoe de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval geregeld is. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking.  
  • Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.
  • Informatie verstrekken aan WeCycle voor uw registratie aan het Nationaal (W)EEE Register
  • Energiezuinige lampen en elektrische apparaten doorkruisen in de vorm van een verrijdbare afvalbak.
  •  Per kwartaal of per jaar opgeven van alle geïmporteerde of geproduceerde elektrische apparaten en energiezuinige lampen en armaturen die u op de Nederlandse markt zet. Vergeet de aantallen en gewichten niet.
 • Icon member

  Stichting Witgoed

  • Het verantwoord inzamelen, verwerken (inclusief financiering) van afgedankte huishoudapparaten, volgens verplichte normen. Dit besteed de stichting uit aan Wecycle. 
  • Registreren en rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register, via Wecycle. 
 • Hoe Stichting Witgoed uw organisatie hierbij kan helpen, leest u op de 'wat wij doen' pagina. 

  Lees meer

Staat uw vraag er niet tussen?

Stel dan uw vraag via het contactformulier.